บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด
ุึ67/16 หมู่ 5 ต.โคกแฝด อ.หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร. (0) 2543 1212
โทรสาร (0) 2543 1072, (0) 2543 1073